Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 26

26:1 γρίππας δ πρς τν παλον φη, πιτρέπεταί σοι περ σεαυτο λέγειν. τότε παλος κτείνας τν χερα πελογετο,

26:2 περ πάντων ν γκαλομαι π ουδαίων, βασιλε γρίππα, γημαι μαυτν μακάριον π σο μέλλων σήμερον πολογεσθαι,

26:3 μάλιστα γνώστην ντα σε πάντων τν κατ ουδαίους θν τε κα ζητημάτων· δι δέομαι μακροθύμως κοσαί μου.

26:4 τν μν ον βίωσίν μου [τν] κ νεότητος τν π ρχς γενομένην ν τ θνει μου ν τε εροσολύμοις σασι πάντες [ο] ουδαοι,

26:5 προγινώσκοντές με νωθεν, ν θέλωσι μαρτυρεν, τι κατ τν κριβεστάτην αρεσιν τς μετέρας θρησκείας ζησα φαρισαος.

26:6 κα νν π λπίδι τς ες τος πατέρας μν παγγελίας γενομένης π το θεο στηκα κρινόμενος,

26:7 ες ν τ δωδεκάφυλον μν ν κτενεί νύκτα κα μέραν λατρεον λπίζει καταντσαι· περ ς λπίδος γκαλομαι π ουδαίων, βασιλε.

26:8 τί πιστον κρίνεται παρ μν ε θες νεκρος γείρει;

26:9 γ μν ον δοξα μαυτ πρς τ νομα ησο το ναζωραίου δεν πολλ ναντία πρξαι·

26:10 κα ποίησα ν εροσολύμοις, κα πολλούς τε τν γίων γ ν φυλακας κατέκλεισα τν παρ τν ρχιερέων ξουσίαν λαβών, ναιρουμένων τε ατν κατήνεγκα ψφον,

26:11 κα κατ πάσας τς συναγωγς πολλάκις τιμωρν ατος νάγκαζον βλασφημεν, περισσς τε μμαινόμενος ατος δίωκον ως κα ες τς ξω πόλεις.

26:12 ν ος πορευόμενος ες τν δαμασκν μετ ξουσίας κα πιτροπς τς τν ρχιερέων

26:13 μέρας μέσης κατ τν δν εδον, βασιλε, ορανόθεν πρ τν λαμπρότητα το λίου περιλάμψαν με φς κα τος σν μο πορευομένους·

26:14 πάντων τε καταπεσόντων μν ες τν γν κουσα φωνν λέγουσαν πρός με τ βραδι διαλέκτ, σαολ σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρς κέντρα λακτίζειν.

26:15 γ δ επα, τίς ε, κύριε; δ κύριος επεν, γώ εμι ησος ν σ διώκεις.

26:16 λλ νάστηθι κα στθι π τος πόδας σου· ες τοτο γρ φθην σοι, προχειρίσασθαί σε πηρέτην κα μάρτυρα ν τε εδές [με] ν τε φθήσομαί σοι,

26:17 ξαιρούμενός σε κ το λαο κα κ τν θνν, ες ος γ ποστέλλω σε

26:18 νοξαι φθαλμος ατν, το πιστρέψαι π σκότους ες φς κα τς ξουσίας το σαταν π τν θεόν, το λαβεν ατος φεσιν μαρτιν κα κλρον ν τος γιασμένοις πίστει τ ες μέ.

26:19 θεν, βασιλε γρίππα, οκ γενόμην πειθς τ ορανί πτασί,

26:20 λλ τος ν δαμασκ πρτόν τε κα εροσολύμοις, πσάν τε τν χώραν τς ουδαίας κα τος θνεσιν πήγγελλον μετανοεν κα πιστρέφειν π τν θεόν, ξια τς μετανοίας ργα πράσσοντας.

26:21 νεκα τούτων με ουδαοι συλλαβόμενοι [ντα] ν τ ερ πειρντο διαχειρίσασθαι.

26:22 πικουρίας ον τυχν τς π το θεο χρι τς μέρας ταύτης στηκα μαρτυρόμενος μικρ τε κα μεγάλ, οδν κτς λέγων ν τε ο προφται λάλησαν μελλόντων γίνεσθαι κα μωϊσς,

26:23 ε παθητς χριστός, ε πρτος ξ ναστάσεως νεκρν φς μέλλει καταγγέλλειν τ τε λα κα τος θνεσιν.

26:24 τατα δ ατο πολογουμένου φστος μεγάλ τ φων φησιν, μαίν, παλε· τ πολλά σε γράμματα ες μανίαν περιτρέπει.

26:25 δ παλος, ο μαίνομαι, φησίν, κράτιστε φστε, λλ ληθείας κα σωφροσύνης ήματα ποφθέγγομαι.

26:26 πίσταται γρ περ τούτων βασιλεύς, πρς ν κα παρρησιαζόμενος λαλ· λανθάνειν γρ ατν [τι] τούτων ο πείθομαι οθέν, ο γάρ στιν ν γωνί πεπραγμένον τοτο.

26:27 πιστεύεις, βασιλε γρίππα, τος προφήταις; οδα τι πιστεύεις.

26:28 δ γρίππας πρς τν παλον, ν λίγ με πείθεις χριστιανν ποισαι.

26:29 δ παλος, εξαίμην ν τ θε κα ν λίγ κα ν μεγάλ ο μόνον σ λλ κα πάντας τος κούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ποος κα γώ εμι, παρεκτς τν δεσμν τούτων.

26:30 νέστη τε βασιλες κα γεμν τε βερνίκη κα ο συγκαθήμενοι ατος,

26:31 κα ναχωρήσαντες λάλουν πρς λλήλους λέγοντες τι οδν θανάτου δεσμν ξιον [τι] πράσσει νθρωπος οτος.

26:32 γρίππας δ τ φήστ φη, πολελύσθαι δύνατο νθρωπος οτος ε μ πεκέκλητο καίσαρα.


Next: Acts 27