Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Paul to the Corinthians I
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Paul to the Corinthians I

Chapter 11

11:1 μιμηταί μου γίνεσθε, καθς κγ χριστο.

11:2 παιν δ μς τι πάντα μου μέμνησθε κα καθς παρέδωκα μν τς παραδόσεις κατέχετε.

11:3 θέλω δ μς εδέναι τι παντς νδρς κεφαλ χριστός στιν, κεφαλ δ γυναικς νήρ, κεφαλ δ το χριστο θεός.

11:4 πς νρ προσευχόμενος προφητεύων κατ κεφαλς χων καταισχύνει τν κεφαλν ατο·

11:5 πσα δ γυν προσευχομένη προφητεύουσα κατακαλύπτ τ κεφαλ καταισχύνει τν κεφαλν ατς· ν γάρ στιν κα τ ατ τ ξυρημέν.

11:6 ε γρ ο κατακαλύπτεται γυνή, κα κειράσθω· ε δ ασχρν γυναικ τ κείρασθαι ξυρσθαι, κατακαλυπτέσθω.

11:7 νρ μν γρ οκ φείλει κατακαλύπτεσθαι τν κεφαλήν, εκν κα δόξα θεο πάρχων· γυν δ δόξα νδρός στιν.

11:8 ο γάρ στιν νρ κ γυναικός, λλ γυν ξ νδρός·

11:9 κα γρ οκ κτίσθη νρ δι τν γυνακα, λλ γυν δι τν νδρα.

11:10 δι τοτο φείλει γυν ξουσίαν χειν π τς κεφαλς δι τος γγέλους.

11:11 πλν οτε γυν χωρς νδρς οτε νρ χωρς γυναικς ν κυρί·

11:12 σπερ γρ γυν κ το νδρός, οτως κα νρ δι τς γυναικός· τ δ πάντα κ το θεο.

11:13 ν μν ατος κρίνατε· πρέπον στν γυνακα κατακάλυπτον τ θε προσεύχεσθαι;

11:14 οδ φύσις ατ διδάσκει μς τι νρ μν ν κομ τιμία ατ στιν,

11:15 γυν δ ν κομ δόξα ατ στιν; τι κόμη ντ περιβολαίου δέδοται [ατ].

11:16 ε δέ τις δοκε φιλόνεικος εναι, μες τοιαύτην συνήθειαν οκ χομεν, οδ α κκλησίαι το θεο.

11:17 τοτο δ παραγγέλλων οκ παιν τι οκ ες τ κρεσσον λλ ες τ σσον συνέρχεσθε.

11:18 πρτον μν γρ συνερχομένων μν ν κκλησί κούω σχίσματα ν μν πάρχειν, κα μέρος τι πιστεύω.

11:19 δε γρ κα αρέσεις ν μν εναι, να [κα] ο δόκιμοι φανερο γένωνται ν μν.

11:20 συνερχομένων ον μν π τ ατ οκ στιν κυριακν δεπνον φαγεν,

11:21 καστος γρ τ διον δεπνον προλαμβάνει ν τ φαγεν, κα ς μν πειν, ς δ μεθύει.

11:22 μ γρ οκίας οκ χετε ες τ σθίειν κα πίνειν; τς κκλησίας το θεο καταφρονετε, κα καταισχύνετε τος μ χοντας; τί επω μν; παινέσω μς; ν τούτ οκ παιν.

11:23 γ γρ παρέλαβον π το κυρίου, κα παρέδωκα μν, τι κύριος ησος ν τ νυκτ παρεδίδετο λαβεν ρτον

11:24 κα εχαριστήσας κλασεν κα επεν, τοτό μού στιν τ σμα τ πρ μν· τοτο ποιετε ες τν μν νάμνησιν.

11:25 σαύτως κα τ ποτήριον μετ τ δειπνσαι, λέγων, τοτο τ ποτήριον καιν διαθήκη στν ν τ μ αματι· τοτο ποιετε, σάκις ν πίνητε, ες τν μν νάμνησιν.

11:26 σάκις γρ ν σθίητε τν ρτον τοτον κα τ ποτήριον πίνητε, τν θάνατον το κυρίου καταγγέλλετε, χρις ο λθ.

11:27 στε ς ν σθί τν ρτον πίν τ ποτήριον το κυρίου ναξίως, νοχος σται το σώματος κα το αματος το κυρίου.

11:28 δοκιμαζέτω δ νθρωπος αυτόν, κα οτως κ το ρτου σθιέτω κα κ το ποτηρίου πινέτω·

11:29 γρ σθίων κα πίνων κρίμα αυτ σθίει κα πίνει μ διακρίνων τ σμα.

11:30 δι τοτο ν μν πολλο σθενες κα ρρωστοι κα κοιμνται κανοί.

11:31 ε δ αυτος διεκρίνομεν, οκ ν κρινόμεθα·

11:32 κρινόμενοι δ π [το] κυρίου παιδευόμεθα, να μ σν τ κόσμ κατακριθμεν.

11:33 στε, δελφοί μου, συνερχόμενοι ες τ φαγεν λλήλους κδέχεσθε.

11:34 ε τις πειν, ν οκ σθιέτω, να μ ες κρίμα συνέρχησθε. τ δ λοιπ ς ν λθω διατάξομαι.


Next: Corinthians 1 12