Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Letter to Hebrews
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Letter to Hebrews

Chapter 10

10:1 σκιν γρ χων νόμος τν μελλόντων γαθν, οκ ατν τν εκόνα τν πραγμάτων, κατ νιαυτν τας ατας θυσίαις ς προσφέρουσιν ες τ διηνεκς οδέποτε δύναται τος προσερχομένους τελεισαι·

10:2 πε οκ ν παύσαντο προσφερόμεναι, δι τ μηδεμίαν χειν τι συνείδησιν μαρτιν τος λατρεύοντας παξ κεκαθαρισμένους;

10:3 λλ ν ατας νάμνησις μαρτιν κατ νιαυτόν,

10:4 δύνατον γρ αμα ταύρων κα τράγων φαιρεν μαρτίας.

10:5 δι εσερχόμενος ες τν κόσμον λέγει, θυσίαν κα προσφορν οκ θέλησας, σμα δ κατηρτίσω μοι·

10:6 λοκαυτώματα κα περ μαρτίας οκ εδόκησας.

10:7 τότε επον, δο κω, ν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περ μο, το ποισαι, θεός, τ θέλημά σου.

10:8 νώτερον λέγων τι θυσίας κα προσφορς κα λοκαυτώματα κα περ μαρτίας οκ θέλησας οδ εδόκησας, ατινες κατ νόμον προσφέρονται,

10:9 τότε ερηκεν, δο κω το ποισαι τ θέλημά σου. ναιρε τ πρτον να τ δεύτερον στήσ·

10:10 ν θελήματι γιασμένοι σμν δι τς προσφορς το σώματος ησο χριστο φάπαξ.

10:11 κα πς μν ερες στηκεν καθ μέραν λειτουργν κα τς ατς πολλάκις προσφέρων θυσίας, ατινες οδέποτε δύνανται περιελεν μαρτίας.

10:12 οτος δ μίαν πρ μαρτιν προσενέγκας θυσίαν ες τ διηνεκς κάθισεν ν δεξι το θεο,

10:13 τ λοιπν κδεχόμενος ως τεθσιν ο χθρο ατο ποπόδιον τν ποδν ατο·

10:14 μι γρ προσφορ τετελείωκεν ες τ διηνεκς τος γιαζομένους.

10:15 μαρτυρε δ μν κα τ πνεμα τ γιον· μετ γρ τ ερηκέναι,

10:16 ατη διαθήκη ν διαθήσομαι πρς ατος μετ τς μέρας κείνας, λέγει κύριος, διδος νόμους μου π καρδίας ατν, κα π τν διάνοιαν ατν πιγράψω ατούς,

10:17 κα τν μαρτιν ατν κα τν νομιν ατν ο μ μνησθήσομαι τι.

10:18 που δ φεσις τούτων, οκέτι προσφορ περ μαρτίας.

10:19 χοντες ον, δελφοί, παρρησίαν ες τν εσοδον τν γίων ν τ αματι ησο,

10:20 ν νεκαίνισεν μν δν πρόσφατον κα ζσαν δι το καταπετάσματος, τοτ στιν τς σαρκς ατο,

10:21 κα ερέα μέγαν π τν οκον το θεο,

10:22 προσερχώμεθα μετ ληθινς καρδίας ν πληροφορί πίστεως, εραντισμένοι τς καρδίας π συνειδήσεως πονηρς κα λελουσμένοι τ σμα δατι καθαρ·

10:23 κατέχωμεν τν μολογίαν τς λπίδος κλιν, πιστς γρ παγγειλάμενος·

10:24 κα κατανομεν λλήλους ες παροξυσμν γάπης κα καλν ργων,

10:25 μ γκαταλείποντες τν πισυναγωγν αυτν, καθς θος τισίν, λλ παρακαλοντες, κα τοσούτ μλλον σ βλέπετε γγίζουσαν τν μέραν.

10:26 κουσίως γρ μαρτανόντων μν μετ τ λαβεν τν πίγνωσιν τς ληθείας, οκέτι περ μαρτιν πολείπεται θυσία,

10:27 φοβερ δέ τις κδοχ κρίσεως κα πυρς ζλος σθίειν μέλλοντος τος πεναντίους.

10:28 θετήσας τις νόμον μωϊσέως χωρς οκτιρμν π δυσν τρισν μάρτυσιν ποθνσκει·

10:29 πόσ δοκετε χείρονος ξιωθήσεται τιμωρίας τν υν το θεο καταπατήσας, κα τ αμα τς διαθήκης κοινν γησάμενος ν γιάσθη, κα τ πνεμα τς χάριτος νυβρίσας;

10:30 οδαμεν γρ τν επόντα, μο κδίκησις, γ νταποδώσω· κα πάλιν, κρινε κύριος τν λαν ατο.

10:31 φοβερν τ μπεσεν ες χερας θεο ζντος.

10:32 ναμιμνσκεσθε δ τς πρότερον μέρας, ν ας φωτισθέντες πολλν θλησιν πεμείνατε παθημάτων,

10:33 τοτο μν νειδισμος τε κα θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τοτο δ κοινωνο τν οτως ναστρεφομένων γενηθέντες·

10:34 κα γρ τος δεσμίοις συνεπαθήσατε, κα τν ρπαγν τν παρχόντων μν μετ χαρς προσεδέξασθε, γινώσκοντες χειν αυτος κρείττονα παρξιν κα μένουσαν.

10:35 μ ποβάλητε ον τν παρρησίαν μν, τις χει μεγάλην μισθαποδοσίαν,

10:36 πομονς γρ χετε χρείαν να τ θέλημα το θεο ποιήσαντες κομίσησθε τν παγγελίαν.

10:37 τι γρ μικρν σον σον, ρχόμενος ξει κα ο χρονίσει·

10:38 δ δίκαιός μου κ πίστεως ζήσεται, κα ν ποστείληται, οκ εδοκε ψυχή μου ν ατ.

10:39 μες δ οκ σμν ποστολς ες πώλειαν, λλ πίστεως ες περιποίησιν ψυχς.


Next: Hebrews 11