Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Paul to the Romans
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Paul to the Romans

Chapter 14

14:1 τν δ σθενοντα τ πίστει προσλαμβάνεσθε, μ ες διακρίσεις διαλογισμν.

14:2 ς μν πιστεύει φαγεν πάντα, δ σθενν λάχανα σθίει.

14:3 σθίων τν μ σθίοντα μ ξουθενείτω, δ μ σθίων τν σθίοντα μ κρινέτω, θες γρ ατν προσελάβετο.

14:4 σ τίς ε κρίνων λλότριον οκέτην; τ δί κυρί στήκει πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατε γρ κύριος στσαι ατόν.

14:5 ς μν [γρ] κρίνει μέραν παρ μέραν, ς δ κρίνει πσαν μέραν· καστος ν τ δί νο πληροφορείσθω.

14:6 φρονν τν μέραν κυρί φρονε· κα σθίων κυρί σθίει, εχαριστε γρ τ θε· κα μ σθίων κυρί οκ σθίει, κα εχαριστε τ θε.

14:7 οδες γρ μν αυτ ζ, κα οδες αυτ ποθνσκει·

14:8 άν τε γρ ζμεν, τ κυρί ζμεν, άν τε ποθνσκωμεν, τ κυρί ποθνσκομεν. άν τε ον ζμεν άν τε ποθνσκωμεν, το κυρίου σμέν.

14:9 ες τοτο γρ χριστς πέθανεν κα ζησεν να κα νεκρν κα ζώντων κυριεύσ.

14:10 σ δ τί κρίνεις τν δελφόν σου; κα σ τί ξουθενες τν δελφόν σου; πάντες γρ παραστησόμεθα τ βήματι το θεο·

14:11 γέγραπται γάρ, ζ γώ, λέγει κύριος, τι μο κάμψει πν γόνυ, κα πσα γλσσα ξομολογήσεται τ θε.

14:12 ρα [ον] καστος μν περ αυτο λόγον δώσει [τ θε].

14:13 μηκέτι ον λλήλους κρίνωμεν· λλ τοτο κρίνατε μλλον, τ μ τιθέναι πρόσκομμα τ δελφ σκάνδαλον.

14:14 οδα κα πέπεισμαι ν κυρί ησο τι οδν κοινν δι αυτο· ε μ τ λογιζομέν τι κοινν εναι, κείν κοινόν.

14:15 ε γρ δι βρμα δελφός σου λυπεται, οκέτι κατ γάπην περιπατες. μ τ βρώματί σου κενον πόλλυε πρ ο χριστς πέθανεν.

14:16 μ βλασφημείσθω ον μν τ γαθόν.

14:17 ο γάρ στιν βασιλεία το θεο βρσις κα πόσις, λλ δικαιοσύνη κα ερήνη κα χαρ ν πνεύματι γί·

14:18 γρ ν τούτ δουλεύων τ χριστ εάρεστος τ θε κα δόκιμος τος νθρώποις.

14:19 ρα ον τ τς ερήνης διώκωμεν κα τ τς οκοδομς τς ες λλήλους·

14:20 μ νεκεν βρώματος κατάλυε τ ργον το θεο. πάντα μν καθαρά, λλ κακν τ νθρώπ τ δι προσκόμματος σθίοντι.

14:21 καλν τ μ φαγεν κρέα μηδ πιεν ονον μηδ ν δελφός σου προσκόπτει.

14:22 σ πίστιν [ν] χεις κατ σεαυτν χε νώπιον το θεο. μακάριος μ κρίνων αυτν ν δοκιμάζει·

14:23 δ διακρινόμενος ν φάγ κατακέκριται, τι οκ κ πίστεως· πν δ οκ κ πίστεως μαρτία στίν.


Next: Romans 15