Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 15

15:1 καί τινες κατελθόντες π τς ουδαίας δίδασκον τος δελφος τι ν μ περιτμηθτε τ θει τ μωϊσέως, ο δύνασθε σωθναι.

15:2 γενομένης δ στάσεως κα ζητήσεως οκ λίγης τ παύλ κα τ βαρναβ πρς ατος ταξαν ναβαίνειν παλον κα βαρναβν καί τινας λλους ξ ατν πρς τος ποστόλους κα πρεσβυτέρους ες ερουσαλμ περ το ζητήματος τούτου.

15:3 ο μν ον προπεμφθέντες π τς κκλησίας διήρχοντο τήν τε φοινίκην κα σαμάρειαν κδιηγούμενοι τν πιστροφν τν θνν, κα ποίουν χαρν μεγάλην πσιν τος δελφος.

15:4 παραγενόμενοι δ ες ερουσαλμ παρεδέχθησαν π τς κκλησίας κα τν ποστόλων κα τν πρεσβυτέρων, νήγγειλάν τε σα θες ποίησεν μετ ατν.

15:5 ξανέστησαν δέ τινες τν π τς αρέσεως τν φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες τι δε περιτέμνειν ατος παραγγέλλειν τε τηρεν τν νόμον μωϊσέως.

15:6 συνήχθησάν τε ο πόστολοι κα ο πρεσβύτεροι δεν περ το λόγου τούτου.

15:7 πολλς δ ζητήσεως γενομένης ναστς πέτρος επεν πρς ατούς, νδρες δελφοί, μες πίστασθε τι φ μερν ρχαίων ν μν ξελέξατο θες δι το στόματός μου κοσαι τ θνη τν λόγον το εαγγελίου κα πιστεσαι·

15:8 κα καρδιογνώστης θες μαρτύρησεν ατος δος τ πνεμα τ γιον καθς κα μν,

15:9 κα οθν διέκρινεν μεταξ μν τε κα ατν, τ πίστει καθαρίσας τς καρδίας ατν.

15:10 νν ον τί πειράζετε τν θεόν, πιθεναι ζυγν π τν τράχηλον τν μαθητν ν οτε ο πατέρες μν οτε μες σχύσαμεν βαστάσαι;

15:11 λλ δι τς χάριτος το κυρίου ησο πιστεύομεν σωθναι καθ ν τρόπον κκενοι.

15:12 σίγησεν δ πν τ πλθος, κα κουον βαρναβ κα παύλου ξηγουμένων σα ποίησεν θες σημεα κα τέρατα ν τος θνεσιν δι ατν.

15:13 μετ δ τ σιγσαι ατος πεκρίθη άκωβος λέγων, νδρες δελφοί, κούσατέ μου.

15:14 συμεν ξηγήσατο καθς πρτον θες πεσκέψατο λαβεν ξ θνν λαν τ νόματι ατο.

15:15 κα τούτ συμφωνοσιν ο λόγοι τν προφητν, καθς γέγραπται,

15:16 μετ τατα ναστρέψω κα νοικοδομήσω τν σκηνν δαυδ τν πεπτωκυαν, κα τ κατεσκαμμένα ατς νοικοδομήσω κα νορθώσω ατήν,

15:17 πως ν κζητήσωσιν ο κατάλοιποι τν νθρώπων τν κύριον, κα πάντα τ θνη φ ος πικέκληται τ νομά μου π ατούς, λέγει κύριος ποιν τατα

15:18 γνωστ π ανος.

15:19 δι γ κρίνω μ παρενοχλεν τος π τν θνν πιστρέφουσιν π τν θεόν,

15:20 λλ πιστελαι ατος το πέχεσθαι τν λισγημάτων τν εδώλων κα τς πορνείας κα το πνικτο κα το αματος·

15:21 μωϊσς γρ κ γενεν ρχαίων κατ πόλιν τος κηρύσσοντας ατν χει ν τας συναγωγας κατ πν σάββατον ναγινωσκόμενος.

15:22 τότε δοξε τος ποστόλοις κα τος πρεσβυτέροις σν λ τ κκλησί κλεξαμένους νδρας ξ ατν πέμψαι ες ντιόχειαν σν τ παύλ κα βαρναβ, ούδαν τν καλούμενον βαρσαββν κα σιλν, νδρας γουμένους ν τος δελφος,

15:23 γράψαντες δι χειρς ατν, ο πόστολοι κα ο πρεσβύτεροι δελφο τος κατ τν ντιόχειαν κα συρίαν κα κιλικίαν δελφος τος ξ θνν χαίρειν.

15:24 πειδ κούσαμεν τι τινς ξ μν [ξελθόντες] τάραξαν μς λόγοις νασκευάζοντες τς ψυχς μν, ος ο διεστειλάμεθα,

15:25 δοξεν μν γενομένοις μοθυμαδν κλεξαμένοις νδρας πέμψαι πρς μς σν τος γαπητος μν βαρναβ κα παύλ,

15:26 νθρώποις παραδεδωκόσι τς ψυχς ατν πρ το νόματος το κυρίου μν ησο χριστο.

15:27 πεστάλκαμεν ον ούδαν κα σιλν, κα ατος δι λόγου παγγέλλοντας τ ατά.

15:28 δοξεν γρ τ πνεύματι τ γί κα μν μηδν πλέον πιτίθεσθαι μν βάρος πλν τούτων τν πάναγκες,

15:29 πέχεσθαι εδωλοθύτων κα αματος κα πνικτν κα πορνείας· ξ ν διατηροντες αυτος ε πράξετε. ρρωσθε.

15:30 ο μν ον πολυθέντες κατλθον ες ντιόχειαν, κα συναγαγόντες τ πλθος πέδωκαν τν πιστολήν·

15:31 ναγνόντες δ χάρησαν π τ παρακλήσει.

15:32 ούδας τε κα σιλς, κα ατο προφται ντες, δι λόγου πολλο παρεκάλεσαν τος δελφος κα πεστήριξαν·

15:33 ποιήσαντες δ χρόνον πελύθησαν μετ ερήνης π τν δελφν πρς τος ποστείλαντας ατούς.

15:34

15:35 παλος δ κα βαρναβς διέτριβον ν ντιοχεί διδάσκοντες κα εαγγελιζόμενοι μετ κα τέρων πολλν τν λόγον το κυρίου.

15:36 μετ δέ τινας μέρας επεν πρς βαρναβν παλος, πιστρέψαντες δ πισκεψώμεθα τος δελφος κατ πόλιν πσαν ν ας κατηγγείλαμεν τν λόγον το κυρίου, πς χουσιν.

15:37 βαρναβς δ βούλετο συμπαραλαβεν κα τν ωάννην τν καλούμενον μρκον·

15:38 παλος δ ξίου τν ποστάντα π ατν π παμφυλίας κα μ συνελθόντα ατος ες τ ργον μ συμπαραλαμβάνειν τοτον.

15:39 γένετο δ παροξυσμς στε ποχωρισθναι ατος π λλήλων, τόν τε βαρναβν παραλαβόντα τν μρκον κπλεσαι ες κύπρον.

15:40 παλος δ πιλεξάμενος σιλν ξλθεν παραδοθες τ χάριτι το κυρίου π τν δελφν,

15:41 διήρχετο δ τν συρίαν κα [τν] κιλικίαν πιστηρίζων τς κκλησίας.


Next: Acts 16