Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 18

18:1 μετ τατα χωρισθες κ τν θηνν λθεν ες κόρινθον.

18:2 κα ερών τινα ουδαον νόματι κύλαν, ποντικν τ γένει, προσφάτως ληλυθότα π τς ταλίας κα πρίσκιλλαν γυνακα ατο δι τ διατεταχέναι κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τος ουδαίους π τς ώμης, προσλθεν ατος,

18:3 κα δι τ μότεχνον εναι μενεν παρ ατος κα ργάζετο· σαν γρ σκηνοποιο τ τέχν.

18:4 διελέγετο δ ν τ συναγωγ κατ πν σάββατον, πειθέν τε ουδαίους κα λληνας.

18:5 ς δ κατλθον π τς μακεδονίας τε σιλς κα τιμόθεος, συνείχετο τ λόγ παλος, διαμαρτυρόμενος τος ουδαίοις εναι τν χριστόν, ησον.

18:6 ντιτασσομένων δ ατν κα βλασφημούντων κτιναξάμενος τ μάτια επεν πρς ατούς, τ αμα μν π τν κεφαλν μν· καθαρς γώ· π το νν ες τ θνη πορεύσομαι.

18:7 κα μεταβς κεθεν εσλθεν ες οκίαν τινς νόματι τιτίου ούστου σεβομένου τν θεόν, ο οκία ν συνομοροσα τ συναγωγ.

18:8 κρίσπος δ ρχισυνάγωγος πίστευσεν τ κυρί σν λ τ οκ ατο, κα πολλο τν κορινθίων κούοντες πίστευον κα βαπτίζοντο.

18:9 επεν δ κύριος ν νυκτ δι ράματος τ παύλ, μ φοβο, λλ λάλει κα μ σιωπήσς,

18:10 διότι γώ εμι μετ σο κα οδες πιθήσεταί σοι το κακσαί σε, διότι λαός στί μοι πολς ν τ πόλει ταύτ.

18:11 κάθισεν δ νιαυτν κα μνας ξ διδάσκων ν ατος τν λόγον το θεο.

18:12 γαλλίωνος δ νθυπάτου ντος τς χαας κατεπέστησαν μοθυμαδν ο ουδαοι τ παύλ κα γαγον ατν π τ βμα,

18:13 λέγοντες τι παρ τν νόμον ναπείθει οτος τος νθρώπους σέβεσθαι τν θεόν.

18:14 μέλλοντος δ το παύλου νοίγειν τ στόμα επεν γαλλίων πρς τος ουδαίους, ε μν ν δίκημά τι διούργημα πονηρόν, ουδαοι, κατ λόγον ν νεσχόμην μν·

18:15 ε δ ζητήματά στιν περ λόγου κα νομάτων κα νόμου το καθ μς, ψεσθε ατοί· κριτς γ τούτων ο βούλομαι εναι.

18:16 κα πήλασεν ατος π το βήματος.

18:17 πιλαβόμενοι δ πάντες σωσθένην τν ρχισυνάγωγον τυπτον μπροσθεν το βήματος· κα οδν τούτων τ γαλλίωνι μελεν.

18:18 δ παλος τι προσμείνας μέρας κανς τος δελφος ποταξάμενος ξέπλει ες τν συρίαν, κα σν ατ πρίσκιλλα κα κύλας, κειράμενος ν κεγχρεας τν κεφαλήν, εχεν γρ εχήν.

18:19 κατήντησαν δ ες φεσον, κκείνους κατέλιπεν ατο, ατς δ εσελθν ες τν συναγωγν διελέξατο τος ουδαίοις.

18:20 ρωτώντων δ ατν π πλείονα χρόνον μεναι οκ πένευσεν,

18:21 λλ ποταξάμενος κα επών, πάλιν νακάμψω πρς μς το θεο θέλοντος, νήχθη π τς φέσου·

18:22 κα κατελθν ες καισάρειαν, ναβς κα σπασάμενος τν κκλησίαν, κατέβη ες ντιόχειαν,

18:23 κα ποιήσας χρόνον τιν ξλθεν, διερχόμενος καθεξς τν γαλατικν χώραν κα φρυγίαν, πιστηρίζων πάντας τος μαθητάς.

18:24 ουδαος δέ τις πολλς νόματι, λεξανδρες τ γένει, νρ λόγιος, κατήντησεν ες φεσον, δυνατς ν ν τας γραφας.

18:25 οτος ν κατηχημένος τν δν το κυρίου, κα ζέων τ πνεύματι λάλει κα δίδασκεν κριβς τ περ το ησο, πιστάμενος μόνον τ βάπτισμα ωάννου.

18:26 οτός τε ρξατο παρρησιάζεσθαι ν τ συναγωγ· κούσαντες δ ατο πρίσκιλλα κα κύλας προσελάβοντο ατν κα κριβέστερον ατ ξέθεντο τν δν [το θεο].

18:27 βουλομένου δ ατο διελθεν ες τν χααν προτρεψάμενοι ο δελφο γραψαν τος μαθητας ποδέξασθαι ατόν· ς παραγενόμενος συνεβάλετο πολ τος πεπιστευκόσιν δι τς χάριτος·

18:28 ετόνως γρ τος ουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσί πιδεικνς δι τν γραφν εναι τν χριστν, ησον.


Next: Acts 19