Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Paul to the Corinthians I
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Paul to the Corinthians I

Chapter 3

3:1 κγώ, δελφοί, οκ δυνήθην λαλσαι μν ς πνευματικος λλ ς σαρκίνοις, ς νηπίοις ν χριστ.

3:2 γάλα μς πότισα, ο βρμα, οπω γρ δύνασθε. λλ οδ τι νν δύνασθε,

3:3 τι γρ σαρκικοί στε. που γρ ν μν ζλος κα ρις, οχ σαρκικοί στε κα κατ νθρωπον περιπατετε;

3:4 ταν γρ λέγ τις, γ μέν εμι παύλου, τερος δέ, γ πολλ, οκ νθρωποί στε;

3:5 τί ον στιν πολλς; τί δέ στιν παλος; διάκονοι δι ν πιστεύσατε, κα κάστ ς κύριος δωκεν.

3:6 γ φύτευσα, πολλς πότισεν, λλ θες ηξανεν·

3:7 στε οτε φυτεύων στίν τι οτε ποτίζων, λλ αξάνων θεός.

3:8 φυτεύων δ κα ποτίζων ν εσιν, καστος δ τν διον μισθν λήμψεται κατ τν διον κόπον.

3:9 θεο γάρ σμεν συνεργοί· θεο γεώργιον, θεο οκοδομή στε.

3:10 κατ τν χάριν το θεο τν δοθεσάν μοι ς σοφς ρχιτέκτων θεμέλιον θηκα, λλος δ ποικοδομε. καστος δ βλεπέτω πς ποικοδομε·

3:11 θεμέλιον γρ λλον οδες δύναται θεναι παρ τν κείμενον, ς στιν ησος χριστός.

3:12 ε δέ τις ποικοδομε π τν θεμέλιον χρυσόν, ργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην,

3:13 κάστου τ ργον φανερν γενήσεται, γρ μέρα δηλώσει· τι ν πυρ ποκαλύπτεται, κα κάστου τ ργον ποόν στιν τ πρ [ατ] δοκιμάσει.

3:14 ε τινος τ ργον μενε ποικοδόμησεν, μισθν λήμψεται·

3:15 ε τινος τ ργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, ατς δ σωθήσεται, οτως δ ς δι πυρός.

3:16 οκ οδατε τι νας θεο στε κα τ πνεμα το θεο οκε ν μν;

3:17 ε τις τν ναν το θεο φθείρει, φθερε τοτον θεός· γρ νας το θεο γιός στιν, οτινές στε μες.

3:18 μηδες αυτν ξαπατάτω· ε τις δοκε σοφς εναι ν μν ν τ ανι τούτ, μωρς γενέσθω, να γένηται σοφός.

3:19 γρ σοφία το κόσμου τούτου μωρία παρ τ θε στιν· γέγραπται γάρ, δρασσόμενος τος σοφος ν τ πανουργί ατν·

3:20 κα πάλιν, κύριος γινώσκει τος διαλογισμος τν σοφν τι εσν μάταιοι.

3:21 στε μηδες καυχάσθω ν νθρώποις· πάντα γρ μν στιν,

3:22 ετε παλος ετε πολλς ετε κηφς ετε κόσμος ετε ζω ετε θάνατος ετε νεσττα ετε μέλλοντα, πάντα μν,

3:23 μες δ χριστο, χριστς δ θεο.


Next: Corinthians 1 4