Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 4

4:1 ησος δ πλήρης πνεύματος γίου πέστρεψεν π το ορδάνου, κα γετο ν τ πνεύματι ν τ ρήμ

4:2 μέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος π το διαβόλου. κα οκ φαγεν οδν ν τας μέραις κείναις, κα συντελεσθεισν ατν πείνασεν.

4:3 επεν δ ατ διάβολος, ε υς ε το θεο, επ τ λίθ τούτ να γένηται ρτος.

4:4 κα πεκρίθη πρς ατν ησος, γέγραπται τι οκ π ρτ μόν ζήσεται νθρωπος.

4:5 κα ναγαγν ατν δειξεν ατ πάσας τς βασιλείας τς οκουμένης ν στιγμ χρόνου·

4:6 κα επεν ατ διάβολος, σο δώσω τν ξουσίαν ταύτην πασαν κα τν δόξαν ατν, τι μο παραδέδοται κα ν θέλω δίδωμι ατήν·

4:7 σ ον ν προσκυνήσς νώπιον μο, σται σο πσα.

4:8 κα ποκριθες ησος επεν ατ, γέγραπται, κύριον τν θεόν σου προσκυνήσεις κα ατ μόν λατρεύσεις.

4:9 γαγεν δ ατν ες ερουσαλμ κα στησεν π τ πτερύγιον το ερο, κα επεν ατ, ε υς ε το θεο, βάλε σεαυτν ντεθεν κάτω·

4:10 γέγραπται γρ τι τος γγέλοις ατο ντελεται περ σο το διαφυλάξαι σε,

4:11 κα τι π χειρν ροσίν σε μήποτε προσκόψς πρς λίθον τν πόδα σου.

4:12 κα ποκριθες επεν ατ ησος τι ερηται, οκ κπειράσεις κύριον τν θεόν σου.

4:13 κα συντελέσας πάντα πειρασμν διάβολος πέστη π ατο χρι καιρο.

4:14 κα πέστρεψεν ησος ν τ δυνάμει το πνεύματος ες τν γαλιλαίαν. κα φήμη ξλθεν καθ λης τς περιχώρου περ ατο.

4:15 κα ατς δίδασκεν ν τας συναγωγας ατν, δοξαζόμενος π πάντων.

4:16 κα λθεν ες ναζαρά, ο ν τεθραμμένος, κα εσλθεν κατ τ εωθς ατ ν τ μέρ τν σαββάτων ες τν συναγωγήν, κα νέστη ναγνναι.

4:17 κα πεδόθη ατ βιβλίον το προφήτου σαου, κα ναπτύξας τ βιβλίον ερεν τν τόπον ο ν γεγραμμένον,

4:18 πνεμα κυρίου π μέ, ο ενεκεν χρισέν με εαγγελίσασθαι πτωχος, πέσταλκέν με κηρύξαι αχμαλώτοις φεσιν κα τυφλος νάβλεψιν, ποστελαι τεθραυσμένους ν φέσει,

4:19 κηρύξαι νιαυτν κυρίου δεκτόν.

4:20 κα πτύξας τ βιβλίον ποδος τ πηρέτ κάθισεν· κα πάντων ο φθαλμο ν τ συναγωγ σαν τενίζοντες ατ.

4:21 ρξατο δ λέγειν πρς ατος τι σήμερον πεπλήρωται γραφ ατη ν τος σν μν.

4:22 κα πάντες μαρτύρουν ατ κα θαύμαζον π τος λόγοις τς χάριτος τος κπορευομένοις κ το στόματος ατο, κα λεγον, οχ υός στιν ωσφ οτος;

4:23 κα επεν πρς ατούς, πάντως ρετέ μοι τν παραβολν ταύτην· ατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· σα κούσαμεν γενόμενα ες τν καφαρναομ ποίησον κα δε ν τ πατρίδι σου.

4:24 επεν δέ, μν λέγω μν τι οδες προφήτης δεκτός στιν ν τ πατρίδι ατο.

4:25 π ληθείας δ λέγω μν, πολλα χραι σαν ν τας μέραις λίου ν τ σραήλ, τε κλείσθη ορανς π τη τρία κα μνας ξ, ς γένετο λιμς μέγας π πσαν τν γν,

4:26 κα πρς οδεμίαν ατν πέμφθη λίας ε μ ες σάρεπτα τς σιδωνίας πρς γυνακα χήραν.

4:27 κα πολλο λεπρο σαν ν τ σραλ π λισαίου το προφήτου, κα οδες ατν καθαρίσθη ε μ ναιμν σύρος.

4:28 κα πλήσθησαν πάντες θυμο ν τ συναγωγ κούοντες τατα,

4:29 κα ναστάντες ξέβαλον ατν ξω τς πόλεως, κα γαγον ατν ως φρύος το ρους φ ο πόλις κοδόμητο ατν, στε κατακρημνίσαι ατόν·

4:30 ατς δ διελθν δι μέσου ατν πορεύετο.

4:31 κα κατλθεν ες καφαρναομ πόλιν τς γαλιλαίας. κα ν διδάσκων ατος ν τος σάββασιν·

4:32 κα ξεπλήσσοντο π τ διδαχ ατο, τι ν ξουσί ν λόγος ατο.

4:33 κα ν τ συναγωγ ν νθρωπος χων πνεμα δαιμονίου καθάρτου, κα νέκραξεν φων μεγάλ,

4:34 α, τί μν κα σοί, ησο ναζαρηνέ; λθες πολέσαι μς; οδά σε τίς ε, γιος το θεο.

4:35 κα πετίμησεν ατ ησος λέγων, φιμώθητι κα ξελθε π ατο. κα ίψαν ατν τ δαιμόνιον ες τ μέσον ξλθεν π ατο μηδν βλάψαν ατόν.

4:36 κα γένετο θάμβος π πάντας, κα συνελάλουν πρς λλήλους λέγοντες, τίς λόγος οτος, τι ν ξουσί κα δυνάμει πιτάσσει τος καθάρτοις πνεύμασιν, κα ξέρχονται;

4:37 κα ξεπορεύετο χος περ ατο ες πάντα τόπον τς περιχώρου.

4:38 ναστς δ π τς συναγωγς εσλθεν ες τν οκίαν σίμωνος. πενθερ δ το σίμωνος ν συνεχομένη πυρετ μεγάλ, κα ρώτησαν ατν περ ατς.

4:39 κα πιστς πάνω ατς πετίμησεν τ πυρετ, κα φκεν ατήν· παραχρμα δ ναστσα διηκόνει ατος.

4:40 δύνοντος δ το λίου παντες σοι εχον σθενοντας νόσοις ποικίλαις γαγον ατος πρς ατόν· δ ν κάστ ατν τς χερας πιτιθες θεράπευεν ατούς.

4:41 ξήρχετο δ κα δαιμόνια π πολλν, κρ[αυγ]άζοντα κα λέγοντα τι σ ε υς το θεο. κα πιτιμν οκ εα ατ λαλεν, τι δεισαν τν χριστν ατν εναι.

4:42 γενομένης δ μέρας ξελθν πορεύθη ες ρημον τόπον· κα ο χλοι πεζήτουν ατόν, κα λθον ως ατο, κα κατεχον ατν το μ πορεύεσθαι π ατν.

4:43 δ επεν πρς ατος τι κα τας τέραις πόλεσιν εαγγελίσασθαί με δε τν βασιλείαν το θεο, τι π τοτο πεστάλην.

4:44 κα ν κηρύσσων ες τς συναγωγς τς ουδαίας.


Next: Luke 5