Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 5

5:1 γένετο δ ν τ τν χλον πικεσθαι ατ κα κούειν τν λόγον το θεο κα ατς ν στς παρ τν λίμνην γεννησαρέτ,

5:2 κα εδεν δύο πλοα σττα παρ τν λίμνην· ο δ λιες π ατν ποβάντες πλυνον τ δίκτυα.

5:3 μβς δ ες ν τν πλοίων, ν σίμωνος, ρώτησεν ατν π τς γς παναγαγεν λίγον, καθίσας δ κ το πλοίου δίδασκεν τος χλους.

5:4 ς δ παύσατο λαλν, επεν πρς τν σίμωνα, πανάγαγε ες τ βάθος κα χαλάσατε τ δίκτυα μν ες γραν.

5:5 κα ποκριθες σίμων επεν, πιστάτα, δι λης νυκτς κοπιάσαντες οδν λάβομεν, π δ τ ήματί σου χαλάσω τ δίκτυα.

5:6 κα τοτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλθος χθύων πολύ, διερρήσσετο δ τ δίκτυα ατν.

5:7 κα κατένευσαν τος μετόχοις ν τ τέρ πλοί το λθόντας συλλαβέσθαι ατος· κα λθον, κα πλησαν μφότερα τ πλοα στε βυθίζεσθαι ατά.

5:8 δν δ σίμων πέτρος προσέπεσεν τος γόνασιν ησο λέγων, ξελθε π μο, τι νρ μαρτωλός εμι, κύριε·

5:9 θάμβος γρ περιέσχεν ατν κα πάντας τος σν ατ π τ γρ τν χθύων ν συνέλαβον,

5:10 μοίως δ κα άκωβον κα ωάννην υος ζεβεδαίου, ο σαν κοινωνο τ σίμωνι. κα επεν πρς τν σίμωνα ησος, μ φοβο· π το νν νθρώπους σ ζωγρν.

5:11 κα καταγαγόντες τ πλοα π τν γν φέντες πάντα κολούθησαν ατ.

5:12 κα γένετο ν τ εναι ατν ν μι τν πόλεων κα δο νρ πλήρης λέπρας· δν δ τν ησον πεσν π πρόσωπον δεήθη ατο λέγων, κύριε, ν θέλς δύνασαί με καθαρίσαι.

5:13 κα κτείνας τν χερα ψατο ατο λέγων, θέλω, καθαρίσθητι· κα εθέως λέπρα πλθεν π ατο.

5:14 κα ατς παρήγγειλεν ατ μηδεν επεν, λλ πελθν δεξον σεαυτν τ ερε, κα προσένεγκε περ το καθαρισμο σου καθς προσέταξεν μωϊσς, ες μαρτύριον ατος.

5:15 διήρχετο δ μλλον λόγος περ ατο, κα συνήρχοντο χλοι πολλο κούειν κα θεραπεύεσθαι π τν σθενειν ατν·

5:16 ατς δ ν ποχωρν ν τας ρήμοις κα προσευχόμενος.

5:17 κα γένετο ν μι τν μερν κα ατς ν διδάσκων, κα σαν καθήμενοι φαρισαοι κα νομοδιδάσκαλοι ο σαν ληλυθότες κ πάσης κώμης τς γαλιλαίας κα ουδαίας κα ερουσαλήμ· κα δύναμις κυρίου ν ες τ σθαι ατόν.

5:18 κα δο νδρες φέροντες π κλίνης νθρωπον ς ν παραλελυμένος, κα ζήτουν ατν εσενεγκεν κα θεναι [ατν] νώπιον ατο.

5:19 κα μ ερόντες ποίας εσενέγκωσιν ατν δι τν χλον ναβάντες π τ δμα δι τν κεράμων καθκαν ατν σν τ κλινιδί ες τ μέσον μπροσθεν το ησο.

5:20 κα δν τν πίστιν ατν επεν, νθρωπε, φέωνταί σοι α μαρτίαι σου.

5:21 κα ρξαντο διαλογίζεσθαι ο γραμματες κα ο φαρισαοι λέγοντες, τίς στιν οτος ς λαλε βλασφημίας; τίς δύναται μαρτίας φεναι ε μ μόνος θεός;

5:22 πιγνος δ ησος τος διαλογισμος ατν ποκριθες επεν πρς ατούς, τί διαλογίζεσθε ν τας καρδίαις μν;

5:23 τί στιν εκοπώτερον, επεν, φέωνταί σοι α μαρτίαι σου, επεν, γειρε κα περιπάτει;

5:24 να δ εδτε τι υς το νθρώπου ξουσίαν χει π τς γς φιέναι μαρτίας _ επεν τ παραλελυμέν, σο λέγω, γειρε κα ρας τ κλινίδιόν σου πορεύου ες τν οκόν σου.

5:25 κα παραχρμα ναστς νώπιον ατν, ρας φ κατέκειτο, πλθεν ες τν οκον ατο δοξάζων τν θεόν.

5:26 κα κστασις λαβεν παντας κα δόξαζον τν θεόν, κα πλήσθησαν φόβου λέγοντες τι εδομεν παράδοξα σήμερον.

5:27 κα μετ τατα ξλθεν κα θεάσατο τελώνην νόματι λευν καθήμενον π τ τελώνιον, κα επεν ατ, κολούθει μοι.

5:28 κα καταλιπν πάντα ναστς κολούθει ατ.

5:29 κα ποίησεν δοχν μεγάλην λευς ατ ν τ οκί ατο· κα ν χλος πολς τελωνν κα λλων ο σαν μετ ατν κατακείμενοι.

5:30 κα γόγγυζον ο φαρισαοι κα ο γραμματες ατν πρς τος μαθητς ατο λέγοντες, δι τί μετ τν τελωνν κα μαρτωλν σθίετε κα πίνετε;

5:31 κα ποκριθες ησος επεν πρς ατούς, ο χρείαν χουσιν ο γιαίνοντες ατρο λλ ο κακς χοντες·

5:32 οκ λήλυθα καλέσαι δικαίους λλ μαρτωλος ες μετάνοιαν.

5:33 ο δ επαν πρς ατόν, ο μαθητα ωάννου νηστεύουσιν πυκν κα δεήσεις ποιονται, μοίως κα ο τν φαρισαίων, ο δ σο σθίουσιν κα πίνουσιν.

5:34 δ ησος επεν πρς ατούς, μ δύνασθε τος υος το νυμφνος ν νυμφίος μετ ατν στιν ποισαι νηστεσαι;

5:35 λεύσονται δ μέραι, κα ταν παρθ π ατν νυμφίος τότε νηστεύσουσιν ν κείναις τας μέραις.

5:36 λεγεν δ κα παραβολν πρς ατος τι οδες πίβλημα π ματίου καινο σχίσας πιβάλλει π μάτιον παλαιόν· ε δ μή γε, κα τ καινν σχίσει κα τ παλαι ο συμφωνήσει τ πίβλημα τ π το καινο.

5:37 κα οδες βάλλει ονον νέον ες σκος παλαιούς· ε δ μή γε, ήξει ονος νέος τος σκούς, κα ατς κχυθήσεται κα ο σκο πολονται·

5:38 λλ ονον νέον ες σκος καινος βλητέον.

5:39 [κα] οδες πιν παλαιν θέλει νέον· λέγει γάρ, παλαις χρηστός στιν.


Next: Luke 6