Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 6

6:1 γένετο δ ν σαββάτ διαπορεύεσθαι ατν δι σπορίμων, κα τιλλον ο μαθητα ατο κα σθιον τος στάχυας ψώχοντες τας χερσίν.

6:2 τινς δ τν φαρισαίων επαν, τί ποιετε οκ ξεστιν τος σάββασιν;

6:3 κα ποκριθες πρς ατος επεν ησος, οδ τοτο νέγνωτε ποίησεν δαυδ τε πείνασεν ατς κα ο μετ ατο [ντες];

6:4 [ς] εσλθεν ες τν οκον το θεο κα τος ρτους τς προθέσεως λαβν φαγεν κα δωκεν τος μετ ατο, ος οκ ξεστιν φαγεν ε μ μόνους τος ερες;

6:5 κα λεγεν ατος, κύριός στιν το σαββάτου υς το νθρώπου.

6:6 γένετο δ ν τέρ σαββάτ εσελθεν ατν ες τν συναγωγν κα διδάσκειν· κα ν νθρωπος κε κα χερ ατο δεξι ν ξηρά·

6:7 παρετηροντο δ ατν ο γραμματες κα ο φαρισαοι ε ν τ σαββάτ θεραπεύει, να ερωσιν κατηγορεν ατο.

6:8 ατς δ δει τος διαλογισμος ατν, επεν δ τ νδρ τ ξηρν χοντι τν χερα, γειρε κα στθι ες τ μέσον· κα ναστς στη.

6:9 επεν δ ησος πρς ατούς, περωτ μς, ε ξεστιν τ σαββάτ γαθοποισαι κακοποισαι, ψυχν σσαι πολέσαι;

6:10 κα περιβλεψάμενος πάντας ατος επεν ατ, κτεινον τν χερά σου. δ ποίησεν, κα πεκατεστάθη χερ ατο.

6:11 ατο δ πλήσθησαν νοίας, κα διελάλουν πρς λλήλους τί ν ποιήσαιεν τ ησο.

6:12 γένετο δ ν τας μέραις ταύταις ξελθεν ατν ες τ ρος προσεύξασθαι, κα ν διανυκτερεύων ν τ προσευχ το θεο.

6:13 κα τε γένετο μέρα, προσεφώνησεν τος μαθητς ατο, κα κλεξάμενος π ατν δώδεκα, ος κα ποστόλους νόμασεν,

6:14 σίμωνα, ν κα νόμασεν πέτρον, κα νδρέαν τν δελφν ατο, κα άκωβον κα ωάννην κα φίλιππον κα βαρθολομαον

6:15 κα μαθθαον κα θωμν κα άκωβον λφαίου κα σίμωνα τν καλούμενον ζηλωτν

6:16 κα ούδαν ακώβου κα ούδαν σκαριώθ, ς γένετο προδότης.

6:17 κα καταβς μετ ατν στη π τόπου πεδινο, κα χλος πολς μαθητν ατο, κα πλθος πολ το λαο π πάσης τς ουδαίας κα ερουσαλμ κα τς παραλίου τύρου κα σιδνος,

6:18 ο λθον κοσαι ατο κα αθναι π τν νόσων ατν· κα ο νοχλούμενοι π πνευμάτων καθάρτων θεραπεύοντο.

6:19 κα πς χλος ζήτουν πτεσθαι ατο, τι δύναμις παρ ατο ξήρχετο κα το πάντας.

6:20 κα ατς πάρας τος φθαλμος ατο ες τος μαθητς ατο λεγεν, μακάριοι ο πτωχοί, τι μετέρα στν βασιλεία το θεο.

6:21 μακάριοι ο πεινντες νν, τι χορτασθήσεσθε. μακάριοι ο κλαίοντες νν, τι γελάσετε.

6:22 μακάριοί στε ταν μισήσωσιν μς ο νθρωποι, κα ταν φορίσωσιν μς κα νειδίσωσιν κα κβάλωσιν τ νομα μν ς πονηρν νεκα το υο το νθρώπου·

6:23 χάρητε ν κείν τ μέρ κα σκιρτήσατε, δο γρ μισθς μν πολς ν τ οραν· κατ τ ατ γρ ποίουν τος προφήταις ο πατέρες ατν.

6:24 πλν οα μν τος πλουσίοις, τι πέχετε τν παράκλησιν μν.

6:25 οα μν, ο μπεπλησμένοι νν, τι πεινάσετε. οαί, ο γελντες νν, τι πενθήσετε κα κλαύσετε.

6:26 οα ταν μς καλς επωσιν πάντες ο νθρωποι, κατ τ ατ γρ ποίουν τος ψευδοπροφήταις ο πατέρες ατν.

6:27 λλ μν λέγω τος κούουσιν, γαπτε τος χθρος μν, καλς ποιετε τος μισοσιν μς,

6:28 ελογετε τος καταρωμένους μς, προσεύχεσθε περ τν πηρεαζόντων μς.

6:29 τ τύπτοντί σε π τν σιαγόνα πάρεχε κα τν λλην, κα π το αροντός σου τ μάτιον κα τν χιτνα μ κωλύσς.

6:30 παντ ατοντί σε δίδου, κα π το αροντος τ σ μ παίτει.

6:31 κα καθς θέλετε να ποισιν μν ο νθρωποι, ποιετε ατος μοίως.

6:32 κα ε γαπτε τος γαπντας μς, ποία μν χάρις στίν; κα γρ ο μαρτωλο τος γαπντας ατος γαπσιν.

6:33 κα [γρ] ν γαθοποιτε τος γαθοποιοντας μς, ποία μν χάρις στίν; κα ο μαρτωλο τ ατ ποιοσιν.

6:34 κα ν δανίσητε παρ ν λπίζετε λαβεν, ποία μν χάρις [στίν]; κα μαρτωλο μαρτωλος δανίζουσιν να πολάβωσιν τ σα.

6:35 πλν γαπτε τος χθρος μν κα γαθοποιετε κα δανίζετε μηδν πελπίζοντες· κα σται μισθς μν πολύς, κα σεσθε υο ψίστου, τι ατς χρηστός στιν π τος χαρίστους κα πονηρούς.

6:36 γίνεσθε οκτίρμονες καθς [κα] πατρ μν οκτίρμων στίν.

6:37 κα μ κρίνετε, κα ο μ κριθτε· κα μ καταδικάζετε, κα ο μ καταδικασθτε. πολύετε, κα πολυθήσεσθε·

6:38 δίδοτε, κα δοθήσεται μν· μέτρον καλν πεπιεσμένον σεσαλευμένον περεκχυννόμενον δώσουσιν ες τν κόλπον μν· γρ μέτρ μετρετε ντιμετρηθήσεται μν.

6:39 επεν δ κα παραβολν ατος· μήτι δύναται τυφλς τυφλν δηγεν; οχ μφότεροι ες βόθυνον μπεσονται;

6:40 οκ στιν μαθητς πρ τν διδάσκαλον, κατηρτισμένος δ πς σται ς διδάσκαλος ατο.

6:41 τί δ βλέπεις τ κάρφος τ ν τ φθαλμ το δελφο σου, τν δ δοκν τν ν τ δί φθαλμ ο κατανοες;

6:42 πς δύνασαι λέγειν τ δελφ σου, δελφέ, φες κβάλω τ κάρφος τ ν τ φθαλμ σου, ατς τν ν τ φθαλμ σο δοκν ο βλέπων; ποκριτά, κβαλε πρτον τν δοκν κ το φθαλμο σο, κα τότε διαβλέψεις τ κάρφος τ ν τ φθαλμ το δελφο σου κβαλεν.

6:43 ο γάρ στιν δένδρον καλν ποιον καρπν σαπρόν, οδ πάλιν δένδρον σαπρν ποιον καρπν καλόν.

6:44 καστον γρ δένδρον κ το δίου καρπο γινώσκεται· ο γρ ξ κανθν συλλέγουσιν σκα, οδ κ βάτου σταφυλν τρυγσιν.

6:45 γαθς νθρωπος κ το γαθο θησαυρο τς καρδίας προφέρει τ γαθόν, κα πονηρς κ το πονηρο προφέρει τ πονηρόν· κ γρ περισσεύματος καρδίας λαλε τ στόμα ατο.

6:46 τί δέ με καλετε, κύριε κύριε, κα ο ποιετε λέγω;

6:47 πς ρχόμενος πρός με κα κούων μου τν λόγων κα ποιν ατούς, ποδείξω μν τίνι στν μοιος·

6:48 μοιός στιν νθρώπ οκοδομοντι οκίαν ς σκαψεν κα βάθυνεν κα θηκεν θεμέλιον π τν πέτραν· πλημμύρης δ γενομένης προσέρηξεν ποταμς τ οκί κείν, κα οκ σχυσεν σαλεσαι ατν δι τ καλς οκοδομσθαι ατήν.

6:49 δ κούσας κα μ ποιήσας μοιός στιν νθρώπ οκοδομήσαντι οκίαν π τν γν χωρς θεμελίου, προσέρηξεν ποταμός, κα εθς συνέπεσεν, κα γένετο τ γμα τς οκίας κείνης μέγα.


Next: Luke 7