Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
John
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

John

Chapter 5

5:1 μετ τατα ν ορτ τν ουδαίων, κα νέβη ησος ες εροσόλυμα.

5:2 στιν δ ν τος εροσολύμοις π τ προβατικ κολυμβήθρα πιλεγομένη βραϊστ βηθζαθά, πέντε στος χουσα.

5:3 ν ταύταις κατέκειτο πλθος τν σθενούντων, τυφλν, χωλν, ξηρν.

5:4

5:5 ν δέ τις νθρωπος κε τριάκοντα [κα] κτ τη χων ν τ σθενεί ατο·

5:6 τοτον δν ησος κατακείμενον, κα γνος τι πολν δη χρόνον χει, λέγει ατ, θέλεις γις γενέσθαι;

5:7 πεκρίθη ατ σθενν, κύριε, νθρωπον οκ χω να ταν ταραχθ τ δωρ βάλ με ες τν κολυμβήθραν· ν δ ρχομαι γ λλος πρ μο καταβαίνει.

5:8 λέγει ατ ησος, γειρε ρον τν κράβαττόν σου κα περιπάτει.

5:9 κα εθέως γένετο γις νθρωπος, κα ρεν τν κράβαττον ατο κα περιεπάτει. ν δ σάββατον ν κείν τ μέρ.

5:10 λεγον ον ο ουδαοι τ τεθεραπευμέν, σάββατόν στιν, κα οκ ξεστίν σοι ραι τν κράβαττόν σου.

5:11 δ πεκρίθη ατος, ποιήσας με γι κενός μοι επεν, ρον τν κράβαττόν σου κα περιπάτει.

5:12 ρώτησαν ατόν, τίς στιν νθρωπος επών σοι, ρον κα περιπάτει;

5:13 δ αθες οκ δει τίς στιν, γρ ησος ξένευσεν χλου ντος ν τ τόπ.

5:14 μετ τατα ερίσκει ατν ησος ν τ ερ κα επεν ατ, δε γις γέγονας· μηκέτι μάρτανε, να μ χερόν σοί τι γένηται.

5:15 πλθεν νθρωπος κα νήγγειλεν τος ουδαίοις τι ησος στιν ποιήσας ατν γι.

5:16 κα δι τοτο δίωκον ο ουδαοι τν ησον, τι τατα ποίει ν σαββάτ.

5:17 δ [ησος] πεκρίνατο ατος, πατήρ μου ως ρτι ργάζεται, κγ ργάζομαι.

5:18 δι τοτο ον μλλον ζήτουν ατν ο ουδαοι ποκτεναι, τι ο μόνον λυεν τ σάββατον λλ κα πατέρα διον λεγεν τν θεόν, σον αυτν ποιν τ θε.

5:19 πεκρίνατο ον ησος κα λεγεν ατος, μν μν λέγω μν, ο δύναται υς ποιεν φ αυτο οδν ν μή τι βλέπ τν πατέρα ποιοντα· γρ ν κενος ποι, τατα κα υς μοίως ποιε.

5:20 γρ πατρ φιλε τν υν κα πάντα δείκνυσιν ατ ατς ποιε, κα μείζονα τούτων δείξει ατ ργα, να μες θαυμάζητε.

5:21 σπερ γρ πατρ γείρει τος νεκρος κα ζοποιε, οτως κα υς ος θέλει ζοποιε.

5:22 οδ γρ πατρ κρίνει οδένα, λλ τν κρίσιν πσαν δέδωκεν τ υ,

5:23 να πάντες τιμσι τν υν καθς τιμσι τν πατέρα. μ τιμν τν υν ο τιμ τν πατέρα τν πέμψαντα ατόν.

5:24 μν μν λέγω μν τι τν λόγον μου κούων κα πιστεύων τ πέμψαντί με χει ζων αώνιον, κα ες κρίσιν οκ ρχεται λλ μεταβέβηκεν κ το θανάτου ες τν ζωήν.

5:25 μν μν λέγω μν τι ρχεται ρα κα νν στιν τε ο νεκρο κούσουσιν τς φωνς το υο το θεο κα ο κούσαντες ζήσουσιν.

5:26 σπερ γρ πατρ χει ζων ν αυτ, οτως κα τ υ δωκεν ζων χειν ν αυτ·

5:27 κα ξουσίαν δωκεν ατ κρίσιν ποιεν, τι υς νθρώπου στίν.

5:28 μ θαυμάζετε τοτο, τι ρχεται ρα ν πάντες ο ν τος μνημείοις κούσουσιν τς φωνς ατο

5:29 κα κπορεύσονται, ο τ γαθ ποιήσαντες ες νάστασιν ζως, ο δ τ φαλα πράξαντες ες νάστασιν κρίσεως.

5:30 ο δύναμαι γ ποιεν π μαυτο οδέν· καθς κούω κρίνω, κα κρίσις μ δικαία στίν, τι ο ζητ τ θέλημα τ μν λλ τ θέλημα το πέμψαντός με. _

5:31 ν γ μαρτυρ περ μαυτο, μαρτυρία μου οκ στιν ληθής·

5:32 λλος στν μαρτυρν περ μο, κα οδα τι ληθής στιν μαρτυρία ν μαρτυρε περ μο.

5:33 μες πεστάλκατε πρς ωάννην, κα μεμαρτύρηκεν τ ληθεί·

5:34 γ δ ο παρ νθρώπου τν μαρτυρίαν λαμβάνω, λλ τατα λέγω να μες σωθτε.

5:35 κενος ν λύχνος καιόμενος κα φαίνων, μες δ θελήσατε γαλλιαθναι πρς ραν ν τ φωτ ατο.

5:36 γ δ χω τν μαρτυρίαν μείζω το ωάννου· τ γρ ργα δέδωκέν μοι πατρ να τελειώσω ατά, ατ τ ργα ποι, μαρτυρε περ μο τι πατήρ με πέσταλκεν·

5:37 κα πέμψας με πατρ κενος μεμαρτύρηκεν περ μο. οτε φωνν ατο πώποτε κηκόατε οτε εδος ατο ωράκατε,

5:38 κα τν λόγον ατο οκ χετε ν μν μένοντα, τι ν πέστειλεν κενος τούτ μες ο πιστεύετε.

5:39 ραυντε τς γραφάς, τι μες δοκετε ν ατας ζων αώνιον χειν· κα κεναί εσιν α μαρτυροσαι περ μο·

5:40 κα ο θέλετε λθεν πρός με να ζων χητε.

5:41 δόξαν παρ νθρώπων ο λαμβάνω,

5:42 λλ γνωκα μς τι τν γάπην το θεο οκ χετε ν αυτος.

5:43 γ λήλυθα ν τ νόματι το πατρός μου κα ο λαμβάνετέ με· ν λλος λθ ν τ νόματι τ δί, κενον λήμψεσθε.

5:44 πς δύνασθε μες πιστεσαι, δόξαν παρ λλήλων λαμβάνοντες κα τν δόξαν τν παρ το μόνου θεο ο ζητετε;

5:45 μ δοκετε τι γ κατηγορήσω μν πρς τν πατέρα· στιν κατηγορν μν μωϊσς, ες ν μες λπίκατε.

5:46 ε γρ πιστεύετε μωϊσε, πιστεύετε ν μοί, περ γρ μο κενος γραψεν.

5:47 ε δ τος κείνου γράμμασιν ο πιστεύετε, πς τος μος ήμασιν πιστεύσετε;


Next: John 6